Klauzula informacyjna
KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

Daty publikacji i aktualizacji

  • Data publikacji strony internetowej: 2015-09-16.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-10.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Część plików do pobrania nie jest dostępna cyfrowo (.pdf .doc).

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

  • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-18.
  • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2021-02-18.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4 mieści się w trzech budynkach, w trzech różnych lokalizacjach. W jego skład wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Aleksandra Kamińskiego, Przedszkole nr 14 i Przedszkole nr 20.

Szkoła Podstawowa nr 1 mieści się w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Leona Witolda Maya 11/13.

Szkoła jest dostępna zarówno w komunikacji pionowej jak i poziomej.

Dojazd do szkoły możliwy jest od ulicy Granicznej oraz ulicy Wandy Panfil. Ulica, przy której mieści się szkoła, jest ulicą przelotową.

Na teren obiektu wejść można przez furtkę, której szerokość wynosi 100 centymetrów.

Budynek składa się z trzech segmentów: segment A, do którego prowadzi wejście od strony boiska szkolnego szerokości 90 centymetrów ze schodami w dół (10 stopni). W odległości 18 metrów od wejścia po lewej stronie znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych.

Segment A składa się z trzech kondygnacji: piwnicy, w której znajduje się biblioteka, szatnie oraz sala gimnastyczna A. Na poziomie 0 znajdują się sale lekcyjne, a na poziomie I sale lekcyjne oraz gabinet pedagoga szkolnego.

Segment B, do którego prowadzi do wejście od frontu szkoły szerokości 90 centymetrów ze schodami w dół ( 13 stopni). Wejście to jest również dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Po lewej stronie od schodów znajduje się podjazd przeznaczony dla osób poruszających się na wózkach. W odległości 30 metrów od wejścia po prawej stronie znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych. Segment B składa się z trzech kondygnacji: piwnicy, w której znajdują się szatnie oraz sala gimnastyczna B. Na poziomie 0 znajduje się gabinet wicedyrektora i sale lekcyjne, a na poziomie I gabinet logopedy, sale lekcyjne oraz pokój nauczycielski.

Segment C znajduje się po prawej stronie od wejścia przez furtkę. Prowadzi do niego wejście szerokości 90 centymetrów ze schodami w górę ( 3 stopnie), drzwi wejściowe do wiatrołapu otwierane są ręcznie na zewnątrz. Przy drugich drzwiach wejściowych na wysokości 135 centymetrów znajduje się domofon. Segment C składa się z dwóch kondygnacji. Na poziomie 0 po prawej stronie od wejścia znajduje się toaleta, sekretariat, przez który przechodzi się do gabinetu dyrektora (po prawej stronie) i wicedyrektora ( po lewej stronie). Na wprost od wejścia w odległości 30 metrów znajduje się stołówka szkolna. Na poziomie I znajdują się sale lekcyjne oraz świetlica.

Między segmentem A i B, a segmentem C znajdują się schody (8 stopni) przy których zamontowana jest platforma przeznaczona dla osób niepełnosprawnych.

Korytarze są przestronne i widne. Schody szerokości 270 centymetrów wyposażone są w poręcze.

Obok szkoły w odległości 20 metrów znajduje się parking z pięcioma stanowiskami przeznaczonymi dla osób niepełnosprawnych.

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem w godzinach od 7.30 do 15.30.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Przedszkole nr 14 mieści się przy ulicy Leona Witolda May’a 6/8.

Dojazd do przedszkola możliwy jest od ulicy Granicznej oraz ulicy Wandy Panfil. Ulica, przy której mieści się przedszkole, jest ulicą przelotową.

Do budynku przedszkola prowadzi główne wejście znajdujące się od ul. Leona Witolda May’a. Jest ono ogólnodostępne w godzinach funkcjonowania placówki. Aby wejść do budynku przedszkola należy przejść przez furtkę, której szerokość wynosi 95 centymetrów.

Od furtki do schodów prowadzi chodnik o długości 650 centymetrów i szerokości 250 centymetrów. Następnie należy pokonać schody (4 stopnie każdy o szerokości 300 centymetrów). Od schodów do drzwi głównych budynku trzeba przejść 5 metrów.

Drzwi główne dwuskrzydłowe o szerokości 210 centymetrów otwierane są ręcznie na zewnątrz. Otwierana jest tylko jedna prawa połowa drzwi na zewnątrz. Przy pierwszych drzwiach wejściowych na zewnątrz po prawej stronie na wysokości 145 centymetrów znajduje się dzwonek. Drugie drzwi w wiatrołapie znajdują się w odległości 160 centymetrów od drzwi głównych i otwierane są na kartę zbliżeniową posiadaną przez rodziców dzieci.

Budynek jest dwukondygnacyjny.

W środku budynku nie ma wind i innych dostosowań dla osób niepełnosprawnych.

Toaleta znajdująca się na parterze budynku w korytarzu bocznym znajdującym się po lewej stronie od wejścia, nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie przedszkola w odległości około 20 metrów od głównego wejścia znajduje się parking bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp na teren przedszkola osoby z psem asystującym i psem przewodnikiem w godzinach od 7.30 do 15.30.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Przedszkole 20 mieści się na ulicy Sikorskiego 6A.

Wjazd do przedszkola jest od ulicy Sikorskiego oraz Wandy Panfil. Ulica , przy której mieści się przedszkole nie jest ulicą przelotową ( metalowe ogrodzenia w pasie ulicy ).

Do budynku przedszkola prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Sikorskiego. Jest ono ogólnodostępne w godzinach funkcjonowania przedszkola.

Aby wejść do budynku należy przejść przez furtkę, do furtki z chodnika prowadzą dwa stopnie. następnie chodnikiem dotrzeć do schodów (6 stopni ), drzwi wejściowych do wiatrołapu - otwieranie ręczne na zewnątrz. Przy pierwszych drzwiach wejściowych po prawej stronie na wysokości 130 centymetrów znajduje się dzwonek. Przy drugich drzwiach otwieranych ręcznie do wewnątrz na wysokości 130 centymetrów po prawej stronie znajduje się domofon.

Budynek jest jednokondygnacyjny.

Do budynku oprócz stopni wiedzie podjazd od bramy z prawej strony budynku i schodów.

W budynku nie ma windy do przewozu osób, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.

Przed posesją przedszkola po prawej stronie budynku znajdują się miejsca parkingowe. Wjazd na parking możliwy jest tylko od ulicy Wandy Panfil. Z lewej strony parkingu wydzielone jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma progów, wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób niepełnosprawnych.

W przedszkolu znajduje się ogólnodostępna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Aby wejść do toalety dla osób niepełnosprawnych, należy wyjść z szatni drzwiami po prawej stronie. Toaleta znajduje się w korytarzu - drugie drzwi od lewej strony.

W przedszkolu istnieje możliwość ze skorzystania z tłumacza języka migowego w godzinach 9:00 - 13:00.

Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem w godzinach od 7.30 do 15.30.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.